רכבי ביטחון

רכבי ביטחון

מערכת כריזה 100W+ שלט פיקוד
שופר 100W למערכת כריזה
מע' כריזה לאופנועים
פנס סריקה מקצועי+שלט
פנס עבודה לד 27W מוגן מים
פנס עבודה לד - היצף אור 24W
פנס סריקה+שלט XENON
גשר לד 1.20
לד 8W לגריל הרכב
מיני גשר לד 30 סמ
לד כפול להתקנה בגריל הרכב
תאורה מבצעית LED
מהבהב לגריל 4 יח'
גשר לד מהבהב
מהבהב לד פרונטלי
גשר לד מהבהב 60 סמ
לד להתקנה בגריל הרכב
גשר לד 60 ס"מ
תאורת סריקה לד
מהבהבי לד מגנטיים
תאורה מבצעית לד 60W